Olet täällä

Teoriakoe

Autokoulun teoriakoe 

Ajokortin saaminen edellyttää teoriakokeen ja inssin läpäisyä. Teoriakoe harjoittelu sisältää kuvallisia tehtäviä sekä sanallisia monivalintatehtäviä. Parhaiten läpäiset teoriakokeen valmistautumalla riittävän ajoissa ja harjoittelemalla jollakin netistä löytyvistä teoriakoeharjoituksista.

Autokoulun teoriakoe tai opetusluvan hakijan teoriakoe

  • Suoritetaan Ajovarman toimipisteessä.
  • Sisältää sisältää harjoitus-, koe- ja palauteosion.

Harjoitusosiossa oppilas harjoittelee kokeen suorittamista.
Oppilas voi halutessaan tehdä harjoitustehtävät useampaan kertaan. Virallisessa autokoulun teoriakoeosiossa näytetään kirjallisia ja kuvallisia kysymyksiä, joihin on vastattava tietyn ajan kuluessa. 
Teoriakokeen kirjallisisten kysymysten vastausaika on 30 sekuntia ja kuvallisisissa kysymyksissä aikaa on 10 sekuntia.
Järjestelmä rekisteröi kuitenkin vielä 3 sekuntia myöhässä annetun vastauksen. Palauteosiossa oppilaalle kerrotaan kokeen tulos ja käydään läpi väärin vastatut tehtävät. Lopussa kokeen suorittaja saa palautteen myös kirjallisena. Opetuslupa teoriakoe harjoittelu löytyy täältä.

Harjoittele mobiililaitteella osoitteessa www.e-koulu.com