Olet täällä

Teoriakoe

Autokoulun teoriakoe on yksi osa kuljettajakoulutusta.  

Ajokortin saaminen edellyttää teoriakokeen ja inssin läpäisyä. Teoriakoe harjoittelu sisältää kuvallisia tehtäviä sekä sanallisia monivalintatehtäviä.  Parhaiten läpäiset autokoulun teoriakokeen ja saat ajokortin valmistautumalla riittävän ajoissa ja harjoittelemalla tarpeeksi jollakin netistä löytyvistä teoriakoeharjoituksista.

Autokoulun teoriakoe tai opetusluvan hakijan teoriakoe

Suoritetaan AKEN:n tietokoneohjattuna teoriakokeena (TOT).
Autokoulun teoriakoe sisältää sisältää harjoitus-, koe- ja palauteosion. Harjoitusosiossa oppilas harjoittelee kokeen suorittamista.
Oppilas voi halutessaan tehdä harjoitustehtävät useampaan kertaan. Virallisessa autokoulun teoriakoeosiossa näytetään kirjallisia ja kuvallisia kysymyksiä, joihin on vastattava tietyn ajan kuluessa.
Teoriakokeen kirjallisisten kysymysten vastausaika on 30 sekuntia ja kuvallisisissa kysymyksissä aikaa on 10 sekuntia.
Järjestelmä rekisteröi kuitenkin vielä 3 sekuntia myöhässä annetun vastauksen. Palauteosiossa oppilaalle kerrotaan kokeen tulos ja käydään läpi väärin vastatut tehtävät. Lopussa kokeen suorittaja saa palautteen myös kirjallisena. Opetuslupa teoriakoe harjoittelu löytyy täältä

Driving theory test in United Kingdom

Theory test includes two parts:

  • Multiple-choice test
  • Hazard perception test

Both parts must be taken and passed at the same session. After passing the test you can book the practical driving test. The pass certificate which you get from the theory test is valid for two years. Read more about UK Driving theory test The minimum age when you can take the driving test is currently 17

 

Äänestä: 
Average: 5 (1 vote)