Olet täällä

Teoriakoe

Autokoulun teoriakoe 

Ajokortin saaminen edellyttää teoriakokeen ja inssin läpäisyä. Teoriakoeharjoittelu sisältää liikennetilannetehtäviä sekä sanallisia monivalintatehtäviä. Parhaiten läpäiset teoriakokeen valmistautumalla riittävän ajoissa ja harjoittelemalla jollakin netistä löytyvistä teoriakoeharjoituksista.

Autokoulun teoriakoe

  • Suoritetaan Ajovarman toimipisteessä.
  • Sisältää harjoitus-, koe- ja palauteosion.

Harjoitusosiossa harjoitellaan kokeen suorittamista. Voit halutessasi tehdä harjoitustehtävät useampaan kertaan. Virallisessa autokoulun teoriakoeosiossa näytetään kirjallisia ja liikennetilannetehtäviä, joihin on vastattava tietyn ajan kuluessa. Teoriakokeen suoritusaika on yhteensä 30 minuuttia.
Palauteosiossa oppilaalle kerrotaan kokeen tulos ja käydään läpi väärin vastatut tehtävät. Lopussa kokeen suorittaja saa palautteen myös kirjallisena. Opetuslupa teoriakoe harjoittelu löytyy täältä.

Harjoittele mobiililaitteella osoitteessa www.e-koulu.com

Lue lisää: www.trafi.fi